Tinderdate in 'Dorp!'

De Almense kerk is het decor van de uitvoeringen. De decor bouwers toveren de kerkom in een prachtige omgeving voor het Muzikale theaterstuk.

De kerk werd gebouwd in de 14e eeuw. Al in 1271 is er sprake van een parochie in Almen.Tijdens de reformatie werd de kerk een protestants. Vanaf 1598 kreeg Almen een predikant.

In de grafkelder van de kerk bevinden zich graven van voorname mensen. Tussen 1714 en1835 werden hier de leden van de families van Kasteel De Ehze en ‘t Hulze begraven. In 1849werd de kerk uitgebreid, waarbij aan de noordzijde een rechthoekig gedeelte is aangebouwd.In 1915 werd het priesterkoor weer betrokken bij de kerk, dat gedurende lange tijd alsconsistorie werd gebruikt.

De bakstenen kerktoren bestaat uit drie geledingen, met daarin twee klokken uit 1645,gegoten door de gebroeders Pieter en François Hemony. In de eenbeukige kerk is eendoopvont aanwezig uit de 11e eeuw, gemaakt van Bentheimer zandsteen. Deze is in 1834 bijgraafwerkzaamheden onder de vloer van het toren portaal opgegraven en heeft daarna zijnoorspronkelijke functie teruggekregen.

Naast de eikenhouten preekstoel uit de 17e eeuw is in 1996 een gebrandschilderd raamaangebracht, gemaakt door Jacques Germans als hommage aan kunstenares Jeanne Bieruma Oosting.

Almense kerk


stichtingalmensamateurtheater@gmail.com
06 - 11 30 39 17
NL02 RABO 0322 3944 57 tnv St. Almens Amateurtheater
StAAT.almen-info.nl